دوره مقدمه‌ای بر روانکاوی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
500.000 تومان
دوره مقدمه‌ای بر روانکاوی

مواردی که یادخواهید گرفت:

درباره ی این دوره:

آموزش غیرحضوری مقدمه‌ای بر روانکاوی شامل 9 جلسه محتوای آموزشی است.

سیلابس اول، با عنوان «مقدمه ای بر روانکاوی» برای افرادی برنامه‌ریزی شده است که دغدغه‌ی شناخت روانکاوی، مقالات فروید و اتاق درمان دارند. بطور کلی شناخت روند روانکاوی پس از مرگ فروید، از روابط ابژه، روانشناسی خود تا لکان در این سیلابس مورد بررسی قرار گرفته است.

در هر کدام از ویدیوها در مورد یکی از مفاهیم روانکاوی، تشخیص‌ها، ساختارها، مقاله‌هایی که فروید و شاگردانش ارائه کردند صحبت شده است. علاوه بر آنچه که در «مواردی که یاد خواهید گرفت» ذکر شد، به مواردی مثل؛

ارتباط هیستری با سوءاستفاده جنسی، مقالات و تحول در نظریه ها، تاریخچه آغاز کار فروید تا انتشار مقالات ابتدایی حوزه روانکاوی، تعیین قانون زمان جلسه در روانکاوی، نئوفرویدین ها و تحولات نظریه روانکاوی بعد از مرگ فروید، قوانین اتاق درمان و…پرداخته خواهد شد.

فهرست موضوعات:

1 -مقدمه

2 -آغاز روانکاوي: مطالعاتی در باب هیستري
تحول هیستري در طول تاریخ بشر
ارتباط هیستري با سوءاستفادهي جنسی دوران کودکی
مفهوم سمپتوم و نظریهي ابتدایی فروید دربارهي این مفهوم
تحول در نظریهي فروید: مقالهي فراسوي اصل لذت و مفهوم رانه و مقالهي مسئلهي اقتصادي مازوخیسم
اشاره به مقالهي سه رساله در باب نظریهي جنسی و انتشار مقالهي دور

3 -تاریخچهاي از آغاز به کار فروید تا انتشار مقالات ابتدایی حوزهي روانکاوي

4 -ریشهي تاریخی مفهوم کاتارسیس
مفهوم قانون در روانکاوي
تعیین قانون زمان جلسه در روانکاوي

5 -تولد روانکاوي و مقالهي تأویل رؤیا
از هیپنوتیزم تا تداعی آزاد و شکل گرفتن مفهوم انتقال در نظریهي روانکاوي

6 -نئوفرویدینها و تحولات نظریهي روانکاوي بعد از مرگ فروید: از روابط ابژه، روانشناسی خود تا لکان

7 -قوانین اتاق درمان
مفاهیم روانکاوي: انتقال و مقاومت
سازوکار پسرانش

8 -مفاهیم روانکاوي: توپولوژي اول و دوم، فرآیندهاي اولیه و ثانویه، رانهي زندگی و مرگ و تکرار اجباري
از تولد نوزاد انسان تا شکلگیري انسان نوراتیک: تحولات روانی انسان در خلال سالهاي ابتدایی رشد

9 -تشخیص در روانکاوي و ساختارهاي روان

روانکاوی علم پیچیده ای است و دشواری های خاص خودش را دارد. خواندن متون فروید و بعد از او نیازمند یک نقشه راه بوده است که ما را وارد دنیای روانکاوی می‌کند.

مهدی نوروزی
پخش ویدیو

نظرات کاربران

زهرا مرتضایی
زهرا مرتضاییعضو سرکل اول
بیشتر بخوانید
مهم ترین نکته که برای من در این دوره بسیار مشهود بود هدفمند بودن تمام افراد در جهت ارائه مباحث و برنامه ریزی دقیق و اصولی برای طی کردن راه بود. یکی از بهترین اتفاقات تحصیلی من اشنا شدن با مرکز تجربه زندگی بود.. مرکزی که شما را به تجربه اصولی و درست دعوت می‌کند.
ملیکا داوودی
ملیکا داوودیعضو سرکل اول
بیشتر بخوانید
کلاس‌های مدرسه تجربه زندگی برای من بسیار کاربردی و مفید بوده و هست؛ چرا که تمامی نکات و موضوعات کلیدی در مباحث درسی، با تیمی حرفه‌ای برنامه‌ریزی شده است. از طرفی وضعیت دانشجویان و کیفیت کلاس‌ها، از طریق کارشناسان مدرسه چک شده و در جلسات منتورینگ در مورد مسائل شخصی و کلاسی بحث می‌شود. چنین کیفیتی رو من تا الان در دوره هایی که گذرانده بودم تجربه نکردم. افتخاری است برای من شاگردی در مدرسه تجربه زندگی.
قبل
بعدی
اسکرول به بالا