دوره های آموزشی

400.000 تومان
دروغ‌هایی که به خود می‌گوییم

دوره تجربه کتاب «دروغ‌هایی که به خود می‌گویم»

See more...

0% تکمیل‌شده
0/23 مرحله

200.000 تومان
تحلیل سریال Queen's Gambit

دوره «سرنوشت من» با نگاهی بر سریال Queen’s Gambit

See more...

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

روانکاوی
گزارش بالینی یک مورد انحراف

دوره گزارش بالینی یک مورد انحراف

این جلسه در قالب ارائه‌ی یک مورد از پرورژن [انحراف] است که تحت روانکاوی قرار داشته است و همزمان نکات آموزشی مرتبط با آن نیز ارائه می‌شود.

خرید دوره

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

200.000 تومان
تحلیل سریال Unorthodox

دوره «دیگریِ بزرگ» با نگاهی بر سریال Unorthodox

See more...

0% تکمیل‌شده
0/1 مرحله

تجربه بالینی
اصول روان‌درمانی پویشی بلند مدت

دوره اصول روان‌درمانی پویشی بلندمدت

کابانیس دومین دوره از مجموعه‌ی «تجربه بالینی» است.برای حضور در این دوره، ابتدا لازم است سوابق بالینی خود را به ایمیل مدرسه تجربه زندگی ارسال کنید .

ورود به دوره

0% تکمیل‌شده
0/20 مرحله

تجربه بالینی
دوره مقدمه‌ای بر روانکاوی

دوره مقدمه‌ای بر روانکاوی

مقدمه‌ای بر روانکاوی اولین دوره از مجموعه‌ی «تجربه بالینی» است.برای حضور در این دوره، ابتدا لازم است سوابق بالینی خود را به ایمیل مدرسه تجربه زندگی ارسال کنید .

ورود به دوره

0% تکمیل‌شده
0/12 مرحله


اسکرول به بالا