۱۳۹۹-۰۸-۲۰
خوانشی لکانی از شازده احتجاب گلشیری
مقاله‌ی حاضر با عنوان «خوانشی لکانی از شازده احتجاب گلشیری» نوشته شده توسط حامد یزدخواستی و فؤاد مولودی است. این مقاله با دیدگاه روانکاوی لکانی نوشته […]
۱۳۹۹-۰۸-۱۴
کاربست مفهوم «فانتزی عشق» لکان
مقاله‌ی حاضر با عنوان «کاربست مفهوم «فانتزی عشق» لاکان در تبیین طلاق به منزله مسئله اجتماعی» نوشته شده توسط خانم مرضیه شهریاری و خانم مریم مختاری […]