کاشت نارنج

کاشت نارنج یا پرتقال در خانه

تصویر نمی‌کنم بر کسی پوشیده باشد که طبیعت بستری برای آرامش روح و جسم آدمی است چرا که انسان به‌صورت فطری علاقه و میل به طبیعت دارد؛ همه از طبیعت آمده‌ایم و حتی در پیچ‌وخم این زندگی مدرن طبیعت را فریاد می‌زنیم، مثلاً ترجیح می‌دهیم

82614

82614

کاشت لوبیا و نگهداری آن

کاشت لوبیا و نگهداری آن

تقریباً همه‌ی ما تجربه‌ی کاشت یک گیاه در زمان مدرسه را داشته‌ایم، تجربه‌ای که همراه با ذوق و اکتشاف بود، مثلاً هر روز که از خواب بیدار می‌شدیم و از سر ذوق سری به دانه‌ی کاشت شده در خاک می‌زدیم که ببینیم جوانه‌ای از خاک

82614

82614

× پشتیبانی واتسپ