معرفی مرکز تجربه زندگی


هر لحظه از زندگی یک تجربه‌ی منحصر به فرد است. شادی، غم، خشم، ترس و یا هر احساسی در جای خود معتبر است.
در مرکز تجربه زندگی هدف ما این است که بتوانیم به زندگی در لحظه نزدیک‌تر شویم. اگر موانعی وجود دارد از سر راه برداشته شود تا طعم خوش یک قاشق مربای توت فرنگی برای لحظه‌ای کام‌مان را شیرین کند. در این مسیر درمانگران مرکز در کنار مراجعه کنندگان هستند.
خدمات روانشناسی، روانپزشکی، رواندرمانی، روانکاوی، رواندرمانی کودک و مشاوره برای نیل به همین مقصود است.

خدمات مرکز

5

روانپزشکی


ویزیت روانپزشکی و دارودرمانی
10

رواندرمانی


رویکردهای مختلف رواندرمانی مانند روانپویشی و روانکاوی و همینطور رویکردهای شناختی-رفتاری (CBT)
3

زوج‌درمانی


زوج‌درمانی، خانواده‌درمانی و رواندرمانی مخصوص کودک