۱۳۹۹-۰۸-۱۹
نتیجه بیماری یا علت بیماری
آن‌چه به‌ظاهر نتیجه‌ی بیماری است، درواقع علت یا انگیزه‌ی آن است. زیگموند فروید، مورد موش مرد (Ratman Case)   اگر کنجکاو هستید تا در مورد این […]
۱۳۹۹-۰۸-۱۹
چند عاشق دارید؟
چه اهمیتی دارد که شما چند عاشق دارید، اگر هیچ‌کدام عالم را به شما ندهند. ژاک لکان what does it matter how many lovers you have […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۱
آزادی همراه با مسئولیت
بیشتر افراد درواقع «آزادی» را نمی‌خواهند، چرا که آزادی همراه با مسئولیت است و بیشتر مردم از مسئولیت‌پذیری می‌ترسند. زیگموند فروید   Most people do not […]
۱۳۹۹-۰۸-۲۲
تفاوت بین دو مفهوم «جنسی» و تناسلی
ضروری است که بین دو مفهوم «جنسی» و تناسلی اکیدا تمایز گذاریم. اولی (جنسی) مفهومی عام و دربرگیرنده اعمالی است که ربطی به اندام‌های تناسلی ندارند. […]